Om Rss

Innehåll

Sammanfattning
RSS IkonRSS är en funktion som gör det möjligt att prenumerera på en "kanal". "Kanalerna" finns i webläsaren och uppdaterar sig med de senaste posterna varje gång du startar webbläsaren. En "kanal" är till exempel Niklas fågelblogg, den kan du prenumerera på.
Tillbaka

Webbläsare som stöder RSS

Webbläsare RSSstöd?
Internet Explorer
Stöder ej RSS
Mozilla Firefox
Stöder RSS
---------------------------------------------------- ---------------------------------
Amaya
Stöder ej RSS
Arachne
Stöder ej RSS
Camino
?
Dillo
Stöder ej RSS
ELinksa
Stöder ej RSS
Epiphany
Stöder ej RSS
Galeon
?
iCab
Stöder ej RSS
K-Meleon
Stöder RSS
Konqueror
?
Links
Stöder ej RSS
Linx
Stöder ej RSS
Mosaic
Stöder ej RSS
Mozilla
Stöder ej RSS
Netscape Navigator
?
OmniWeb
Stöder RSS
Opera
Stöder RSS
Safari
Stöder RSS
WorldWideWeb
Stöder ej RSS

Tillbaka

Länkar


Tillbaka

© Niklas Henriksson 2007

Tillbaka till Static

Valid HTML 4.01 Transitional