W3C HTML Validation - Varför?

Som adminstratör på Fagelochflyg.se vill jag att sidan ska hålla en standard. Genom att kontrollera mina sidor på W3C så kan jag se om mina sidor är korrekta. Eftersom jag skriver de flesa sidor för hand, kan det uppstå problem som kanske inte syns så tydligt i webbläsaren eller kod som kanske bara tar upp onödig plats.

Innehåll

Alla sidor är inte validerade
Jag vill att så många sidor som möjligt ska bli validerade, men ännu är alla inte det. Vissa sidor som till exempel färgbiblioteket på Peos flygsida, innehåller några tabellfel och alla grafikobjekt saknar attributen 'alt', detta gillar inte W3C's validator. Att åtgärda problemen tar lång tid.
Vissa sidor blir också tyvärr sämre med validering, men de flesta kan ersättas med bättre kod.

Tillbaka


Länkar

Tillbaka


© Niklas Henriksson 2007

Valid HTML 4.01 Transitional Valid HTML 4.01 Transitional Valid HTML 4.01 Transitional